Loading...
ظروف بسته‌بندی مواد پروتئینی1398/3/12 11:58:15

ظروف بسته‌بندی مواد پروتئینی

دوپرسی شفاف ۳ سانتی

دو پرسی شفاف ۳ سانتی P3003
200 عدد در هر کارتن
ابعاد: 40*172*220

دیس گود شفاف

دیس گود شفاف -P3002
250 عدد در هر کارتن
ابعاد 55*182*264

دیس تخت شفاف

دیس تخت شفاف – P3001
250 عدد در هر کارتن
ابعاد 30*182*264

دیس بیضی سفید

دیس بیضی سفید ps3006
200 عدد در هر کارتن
ابعاد 172*220

دوپرسی شفاف ۵ سانتی

دوپرسی شفاف ۵ سانتی-P3005
250 عدد در هر کارتن
ابعاد 55*172*220

دوپرسی شفاف ۴ سانتی

دوپرسی شفاف ۴ سانتی-P3004
250 عدد در هر کارتن
ابعاد 40*172*220

دیس بیضی شفاف

دیس بیضی شفاف – Pet 3006
200 عدد در هر کارتن
ابعاد 172*220

دیس گود سفید

دیس گود سفید- Pet 3006
200 عدد در هر کارتن
ابعاد 172*220

دیس تخت سفید

دیس تخت سفید – Pet 3006
200 عدد در هر کارتن
ابعاد 172*220

تازه‌ترین مطالب و خبرها

سالم ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی

30 اردیبهشت 1398|مقالات|

گفت و گو با دکتر آراسب دباغ مقدمه، متخصص بهداشت مواد غذایی تغذیه سالم و حفظ بهداشت مواد غذایی، از دغدغه‌های مردم این دوره و زمانه است. ما