Loading...
ظروف یکبار مصرف لوکس ۱۳۹۸-۲-۱۶ ۱۶:۰۳:۴۳ +۰۰:۰۰

ظروف یکبار مصرف لوکس

کارد پریما

کارد پریما -LK01
۲۰۰۰ عدد در هر کارتن
۴۰ بسته ۵۰ عددی

چنگال پریما

چنگال پریما -LF01
۲۰۰۰ عدد در هر کارتن
۴۰ بسته ۵۰ عددی

قاشق پریما

قاشق پریما -LS01
۲۰۰۰ عدد در هر کارتن
۴۰ بسته ۵۰ عددی

کاسه شفاف

کاسه شفاف p0000
…. عدد در هر کارتن
ابعاد X*X*X

فنجان پریما

فنجان پریما LC01
۷۵۰ عدد در هر کارتن
در ۳۰ بسته ۲۰ عددی

لیوان پریما

لیوان پریما LG01
۶۰۰ عدد در هر کارتن
در ۳۰ بسته ۲۰ عددی

بشقاب شفاف پریما

لیوان پریما LO4
180 عدد در هر کارتن
30 بسته 20 عددی

بشقاب سفید پریما

بشقاب سفید پریما LO4
180 عدد در هر کارتن
در 30 بسته 20 عددی

کاسه سفید پریما

کاسه سفید پریما LO3
240 عدد در هر کارتن
40 بسته 6 عددی

پیش دستی سفید پریما

پیش دستی سفید پریما- LO5
۱۸۰ عدد در هر کارتن
30 بسته 6 عددی

پیش دستی شفاف پریما

پیش دستی شفاف پریما-LO5
۱۸۰ عدد در هر کارتن
30 بسته 6 عددی

کاسه خورشیدی پریما رنگی و شفاف

کاسه خورشیدی پریما رنگی و شفاف – LO8
400 عدد در هر کارتن
20 بسته 20 عددی

پیش دستی خورشیدی پریما رنگی و شفاف

پیش دستی خورشیدی پریما رنگی و شفاف -LO7
400 عدد در هر کارتن
20 بسته 20 عددی

بشقاب خورشیدی پریما رنگی و شفاف

بشقاب خورشیدی پریما رنگی و شفاف LO6
400 عدد در هر کارتن
20 بسته 20 عددی

ماستی ۱۷۰۰ Ps

ماستی 1700 –  L1700
300 عدد در هر کارتن
ابعاد 125*160

ماستی۱۵۰۰ Ps

ماستی 1500 – L1500
300 عدد در هر کارتن
ابعاد 100*160

لیوان سوپر لوکس پریما شفاف

لیوان سوپر لوکس پریما شفاف  – LGO1
400 عدد در هر کارتن
20 بسته 20 عددی

لیوان سوپر لوکس پریما شفاف  – LGO1
400 عدد در هر کارتن
20 بسته 20 عددی

تازه‌ترین مطالب و خبرها

ظروف بسته بندی خشکبار و میوه

۲۱ تیر ۱۳۹۷|بسته بندی, خبرها, یکبار مصرف|

ظروف بسته بندی انواع خشکبار، شیرینی و میوه مانند انواع باکس های کوتاه و بلند مناسب برای نگهداری باکیفیت انواع شیرینی ها، خشکبار و میوه های خشک و یا تازه