Loading...
ظروف بسته‌بندی لبنیات ۱۳۹۷-۶-۴ ۱۷:۱۱:۴۶ +۰۰:۰۰

ظروف بسته‌بندی لبنیات

دیس بیضی شفاف

دیس بیضی شفاف – P0000
… عدد در هر کارتن
ابعاد X*X*X

دیس تخت شفاف

دیس تخت شفاف – P3001
۲۵۰ عدد در هر کارتن
ابعاد ۳۰*۱۸۲*۲۶۴

دیس گود شفاف

دیس گود شفاف -P3002
۲۵۰ عدد در هر کارتن
ابعاد ۵۵*۱۸۲*۲۶۴

دوپرسی شفاف ۳ سانتی

دو پرسی شفاف P3003
۲۵۰ عدد در هر کارتن
ابعاد: ۲۲۰*۱۷۲*۳۰

دوپرسی شفاف ۴ سانتی

دوپرسی شفاف ۴ سانتی-P3004
۲۵۰ عدد در هر کارتن
ابعاد ۲۲۰*۱۷۲*۴۰

دوپرسی شفاف ۵ سانتی

دوپرسی شفاف ۵سانتی-P3005
۲۵۰ عدد در هر کارتن
ابعاد ۲۲۰*۱۷۲*۵۵

دیس بیضی سفید

دیس بیضی سفید ps3006
۲۰۰ عدد در هر کارتن
ابعاد ۳۸٫۵*۲۲*۳٫۵

تازه‌ترین مطالب و خبرها

ظروف بسته بندی خشکبار و میوه

۲۱ تیر ۱۳۹۷|بسته بندی, خبرها, یکبار مصرف|

ظروف بسته بندی انواع خشکبار، شیرینی و میوه مانند انواع باکس های کوتاه و بلند مناسب برای نگهداری باکیفیت انواع شیرینی ها، خشکبار و میوه های خشک و یا تازه

نظر و توضیحات مشتری در این قست قرار می‌گیرد نظر و توضیحات مشتری در این قست قرار می‌گیرد نظر و توضیحات مشتری در این قست قرار می‌گیرد.

نام مشتری

نظر و توضیحات مشتری در این قست قرار می‌گیرد نظر و توضیحات مشتری در این قست قرار می‌گیرد نظر و توضیحات مشتری در این قست قرار می‌گیرد.

نام مشتری