ظروف بسته بندی خشکبار و میوه

۱۳۹۷-۱۰-۱ ۱۱:۰۳:۳۸ +۰۰:۰۰

ظروف بسته بندی انواع خشکبار، شیرینی و میوه مانند انواع باکس های کوتاه و بلند مناسب برای نگهداری باکیفیت انواع شیرینی ها، خشکبار و میوه های خشک و یا تازه

ظروف بسته بندی خشکبار و میوه ۱۳۹۷-۱۰-۱ ۱۱:۰۳:۳۸ +۰۰:۰۰

ظروف بسته بندی مواد پروتئینی

۱۳۹۷-۶-۵ ۱۱:۵۶:۲۱ +۰۰:۰۰

این گروه ار ظروف تولیدی پرشیا پلاستیک مخصوص نگهداری با کیفیت مواد پروتئینی مانند انواع گوشت مرغ، گوشت قرمز، گوشت ماهی و سایر مواد پروتئینی طراحی شده است.

ظروف بسته بندی مواد پروتئینی ۱۳۹۷-۶-۵ ۱۱:۵۶:۲۱ +۰۰:۰۰

ظروف بسته بندی لبنیات

۱۳۹۷-۱۰-۱ ۱۱:۰۴:۴۹ +۰۰:۰۰

ظروف بسته بندی لبنیات ویژه کارخانجات تولید لبنیات برای نگهداری باکیفیت مواد لبنی تولید شده است. انواع سطل های ماست در ابعاد و اشکال مختلف از این دسته هستند.

ظروف بسته بندی لبنیات ۱۳۹۷-۱۰-۱ ۱۱:۰۴:۴۹ +۰۰:۰۰